Lidmaatschap

Iedere openbare speeltuin in de gemeente Midden-Drenthe kan lid worden van het Speeltuinoverleg. Dat kan een buurtvereniging, een speeltuinvereniging, een belangenvereniging of een stichting zijn. Maar het is ook mogelijk dat een groepje bewoners die zich inzet voor de speeltuin lid worden van onze vereniging.
Per 2013 worden organisaties die een speeltuin beheren automatisch lid van het Speeltuinoverleg. 

Wat doet het Speeltuinoverleg voor haar leden?

De vereniging is een belangrijk communicatie platform binnen de gemeente.
Als voorbeelden van initiatieven kunnen we noemen:
-          Website met actuele informatie
-          Nieuwsbrief 't Speelveld
-          Ledenvergadering, met een informatief onderdeel
-          Ondersteuning en/of bemiddeling voor leden
-          Contactpersoon per regio als eerste aanspreekpunten
-          Projecten, die het plezierig en veilig buiten spelen onder de aandacht brengen

Hoe kunt u zich aanmelden?

Beheert u of wilt u een speeltuin in uw buurt beheren en u wenst lid te worden? Neem dan contact op met het secretariaat, via telefoonnummer: (0593) 592 366 of e-mail info@speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl.