Overlegstructuur met de leden

Voor het bestuur is het een voorwaarde om goed contact te hebben met de leden, alleen op deze manier kunnen de belangen op de juiste manier worden behartigd.

Naast dagelijkse contacten via de telefoon, de e-mail of tijdens individuele bezoeken, organiseert het bestuur de jaarvergadering. Ieder bestuurslid heeft een regio toegewezen waarmee zij/hij de betreffende contactpersoon is voor de betreffende leden.

Daarnaast heeft het bestuur het initiatief genomen de speeltuinen te bezoeken: Bestuur op Stap.