Historie

In 1988 werd het speeltuintje aan de Stengelinstraat in Hooghalen opgeknapt. Dit was naar aanleiding van het leefbaarheidplan voor Hooghalen. Het opknappen kwam tot stand in samenwerking met: Welzijn Beilen, de vereniging Dorpsbelangen Hooghalen en de NUSO.

Deze aanpak was aanleiding om dit gemeentebreed (toen nog alleen gemeente Beilen) op te pakken. Er werd een projectgroep gevormd. Deze heeft in 1989 / 1990 in diverse dorpen van de gemeente Beilen speelvoorzieningen gerealiseerd samen met dorpsbewoners (kinderen en volwassenen), ‘Omgeefmij' (speeltoestellen van Ger de Wilde) en Grontmij. Via onderhoudscontracten moesten buurten klein onderhoud verzorgen zoals het bijmaaien van het gras rondom de speeltoestellen.
Natuurlijk hadden andere buurten ook wel een speelvoorziening. Deze waren meestal zelf gemaakt en aangelegd.

In 1997 wordt de projectgroep nieuw leven ingeblazen. Deze projectgroep vergaderde vooral met de oude gemeente Beilen over het opknappen van de speeltoestellen van Ger de Wilde, uit het project 89-90. Door het samen gaan van de 3 gemeenten, Beilen, Westerbork en Smilde, wordt het overleg uitgebreid met vrijwilligers uit Westerbork. De gemeente Westerbork kende ongeveer een zelfde manier van werken voor speelvoorzieningen als Beilen. In Smilde deed de gemeente al het onderhoud zelf.

Op 26 maart 1997 trad ook het "Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen" in werking. Dit hield in dat alleen goedgekeurde speeltoestellen nog geplaatst mochten worden. Bestaande toestellen moesten aan bepaalde eisen voldoen. Verder was er veel achterstallig onderhoud aan de speeltoestellen. Naar aanleiding van een ongeluk met een speeltoestel in een naburige gemeente, werden de mensen wakker geschud. De speeltuinen moesten veilig zijn.

1 april 1998 was een dieptepunt voor alle speelvoorzieningen in de gemeente Middenveld, nu Midden-Drenthe. Vooral in Westerbork werden speelvoorzieningen afgebroken. De buurtbewoners werden erg boos op de gemeente. Hoe kon dit gebeuren zonder overleg. Toestellen weghalen die soms door buurtbewoners waren gemaakt en betaald. Dit was een reden te meer om tot oprichting van Speeltuinoverleg Midden-Drenthe te komen. In Westerbork werd onder de projectnaam "Speelplezier Westerbork" gestart met wederopbouw van de speelvoorzieningen. Na dat "Speelplezier Westerbork" klaar was kwam: "Speelplezier Beilen" aan de beurt.

Op 16 april 1999 was het officieel zover dat de vereniging Speeltuinoverleg Midden-Drenthe werd opgericht. Er werd een convenant tussen het Speeltuinoverleg en de gemeente getekend.

Kinderenquête 2009

Eén van de activiteiten in het jubileumjaar, 2009, was de schriftelijke enquête voor alle kinderen in de gemeente Midden-Drenthe. De vragenlijst is verspreid onder de kinderen van 2 tot 12 jaar via de peuterspeelzalen en de basisscholen.
Er hebben ruim 1000 kinderen de eenvoudige vragenlijst ingevuld. Hiermee is waardevolle informatie gekregen over het speelgedrag en speelwensen van de kinderen.
Deze informatie is gebruikt in de conferentie in dat zelfde jaar en is gebruikt als basis voor het beleidsplan van de gemeente. 
Een samenvatting kunt u hier downloaden.

Ballonnenwedstrijd 2009

In het kader van het 10-jarig bestaan zijn in de gehele gemeente Midden-Drenthe ruim 1400 ballonnen de lucht ingegaan. De kinderen konden zich hiervoor inschrijven bij het meedoen aan de kinderenquête.
De ballonnen zijn op 17 verschillende plaatsen in de gemeente Midden-Drenthe opgelaten; 
Beilen-centrum, Beilen-west, Bovensmilde, Drijber, Elp, Hijken, Hoogersmilde, Hooghalen,  Balinge, Nieuw-Balinge, Oranje, Smilde, Spier, Westerbork, Wijster, Witteveen en Zwiggelte.
Er zijn 59 kaartjes teruggekomen, de verste uit Litouwen met een afstand van 1137 km!