Overlegstructuur met gemeente

Twee maal per jaar is er overleg met de gemeente Midden-Drenthe. Bij dit overleg zijn namens de gemeente aanwezig; de wethouder en Team Spelen. Dit team bestaat uit de beleidsmedewerker en de buitendienst medewerker. Tijdens dit overleg wordt er gesproken over beleidszaken, lopende projecten en wat er verder zoal speelt.