Contributie

Voor elke speeltuinorganisatie bedraagt de contributie € 7,50.

De gemeente houdt dit bedrag in bij de uitkering van de jaarlijkse vergoeding.