Bestuur op stap

Het bestuur bezoekt jaarlijks een aantal speeltuinen met als doel een beter inzicht te krijgen in wat er zoal 'speelt' in de speeltuinen en bij vrijwilligers van deze speeltuin. Deze directe wijze van communiceren wordt zeer gewaardeerd.

In 2008 hebben we speeltuin De Vonderkampen in Beilen, speeltuin Het Midenvelt in Hooghalen en speeltuin De Groenkampen in Hooghalen bezocht.

Smilde was het dorp welke we in het najaar van 2010 hebben aangedaan. We hebben de volgende speeltuinen bezocht: De Regenboog aan de Lijsterstraat, De Kleine Molen aan de Wiekenas/Koningsspil en de speeltuinen aan de Prins Clausstraat.

Na uitstel in 2011 is in juni 2012 Westerbork bezocht. Als eerste is de speeltuin van de Walakkers bezocht, van contactpersoon Albert Siegers. Een mooie en goed onderhouden speeltuin met diverse speeltoestellen. Daarna is het nieuwe speelveld in ‘t Hooimaveld bezocht. Contactpersonen Danny Huijink en Wilko Everts hebben de plannen die er voor deze buurt zijn, toegelicht. Nog dit jaar hopen de oudere kinderen te spelen en te sporten op dit veld. Vervolgens is het bestuur naar de speeltuinen in het Langbos gereden. Eerst naar de speeltuin aan de Brinkhof en vervolgens naar de gele speeltuin aan de Slimhof. Beide goed onderhouden speeltuinen met zeer betrokken vrijwilligers. Het bestuur bedankt een ieder voor de tijd en voor de inzet.

In 2013 is het bestuur op stap geweest in Beilen-West.  Eerst is de speeltuin
van bestuurslid Helga Schaaphok bezocht, aan de Zwaluwlaan/Reigerlaan.
Deze speeltuin is vorig jaar volledig gerenoveerd en vernieuwd.
Vervolgens is gesproken met de initiatiefnemers van een speelplek voor oudere kinderen op het veldje Korhoenlaan en Reigerlaan. Hierbij waren Erik Doezeman en Richard Otten aanwezig.
Daarna naar de Hultinge, waarbij Hilda Steen een toelichting heeft gegeven op haar twee speelplekken.  
Via de Venne, een compacte speeltuin voor iedereen, tenslotte de
speeltuin De Snikke bezocht. Hier hebben we gesproken met de allernieuwste contactpersoon Colette Blokvoort. Zij was die ochtend ervoor benoemd als contactpersoon en wil zich inzetten voor de nodige verbeteringen van de speeltuin.