Vereniging

In 1999 werd de vereniging Speeltuinoverleg Midden-Drenthe opgericht. Dit was kort na het ontstaan van de gemeente Midden-Drenthe vanuit de gemeentes Beilen, Westerbork en Smilde.

De visie van het bestuur is in 2008 als volgt geformuleerd:

Onder de noemer “buurt blijft baas in eigen speelvoorziening”, voert het bestuur van het Speeltuinoverleg Midden–Drenthe overleg met haar leden waarin aandacht is voor het algemeen belang van de vereniging. Daarnaast fungeert zij als prikkelende” gesprekspartner voor de gemeente op strategisch niveau, met als doel om de openbare speelvoorzieningen binnen de gemeente in stand te houden, te vernieuwen en te versterken.

Toevoeging: Expertise op inhoudelijk gebied ligt bij de gemeente, bestuur heeft een signaalfunctie