Fondsen

Als vrijwilliger van een speeltuin heeft u goede ideëen, maar hoe kan het allemaal worden gerealiseerd. Een dekkende financiering is altijd een voorwaarde. De gemeente heeft een budget voor onderhoud en vervanging van toestellen. Maar voor nieuwe toestellen of leuke activiteiten kunt u ook een beroep doen op de vele fondsen die er zijn.

Oranjefonds
- in het voorjaar wordt NLDoet georganiseerd, zie www.nldoet.nl. Er is tevens een financiele bijdrage mogelijk voor materialen. 
- in het najaar wordt de Burendag georganiseerd, zie www.burendag.nl. Ook hier is een financiele bijdrage mogelijk.

Woningbouwcooperaties
- Woonservice Buurtfonds, zie www.woonservice.nl. Aanvragen worden 4 keer per jaar beoordeeld.
- Actium Leefbaarheidsprijs Bouwen aan de Buurt, zie www.actiumwonen.nl.  

Rabobank
Voor maatschappelijke projecten kunt u een beroep doen op het Rabofonds. Elke bank beheert zijn eigen gelden en heeft eigen indienprocedures. Er kan 4 x per jaar een aanvraag worden ingediend.
- Voor regio Westerbork, klik hier
- Voor regio Beilen / Smilde, klik hier

Landelijke fondsen
De verschillende landelijke fondsen waar uw aanvraag een kans maakt zijn opgenomen in het overzicht.

Wanneer u vragen heeft over het aanvragen van fondsen of u wenst hulp bij het indienen ervan, neem dan contact op met Aaltinus Horsting van het Speeltuinoverleg.