Nieuws

Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van alles omtrent onze vereniging en belangrijke zaken over uw speeltuin.

De communicatie naar de leden vindt plaats via brieven van bestuur en gemeente, de Nieuwsbrief ’t Speelveld en via de website. Daarin wordt u op de hoogte gebracht van activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van spelen.

Wij willen veel aandacht besteden aan onze leden, wat er in hun speeltuinen gebeurt. Ook hetgeen speelt bij de gemeente op het gebied van spelen in algemene zin, heeft onze aandacht. Via vakbladen houden we ons op de hoogte van de landelijke trends. Natuurlijk stellen we het zeer op prijs dat u, onze leden ons voorzien van aanvullende informatie.