SPIER

Regiocontactpersoon vanuit het bestuur: Aaltinus Horsting

Vereniging Dorpsbelangen Spier

aantal speeltuinen: 2
contactpersoon:
Dhr. W. Tanis
Brinkkampen 23