Leden

Er zijn ca. 125 openbare speeltuinen in de gemeente Midden-Drenthe. Een deel hiervan zijn de speeltuinen van de basisscholen. Deze zijn geen lid van onze vereniging, omdat hun belangen op een andere wijze worden behartigd.

De andere speeltuinen zijn automatisch lid van het Speeltuinoverleg. Vaak valt de speeltuin onder de buurtvereniging of dorpsbelangenorganisatie.

Zoek uw woonplaats en vind de bij ons aangesloten leden.