Wijzigingen

Om u goed te kunnen bereiken, vragen we uw gegevens actueel te houden. Zijn er wijzigingen met betrekking tot de contactpersoon of het bankrekeningnummer, geef dit dan tijdig door. Ook hier is een formulier voor beschikbaar, vul de gegevens in en stuur op deze zoals aangegeven.