Wie doet wat?

In de onderhoudsovereenkomsten met vrijwilligers en het convenant met het Speeltuinoverleg zijn afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden. Hieronder is een overzicht gegeven. Met ‘bewoners' wordt de vereniging, stichting, individuele vrijwilligers of school bedoeld die een overeenkomst heeft met de gemeente.

Veiligheid
Eindverantwoordelijk voor veiligheid: gemeente
WA-verzekering: gemeente (voorwaarde: ondergrond eigendom gemeente)

Toezicht, inspecties, logboek
Dagelijks toezicht: vrijwilligers
Tweemaandelijkse inspectie en rapportage: vrijwilligers
Grote inspectie, minstens 1x per jaar: gemeente
Officieel logboek bijhouden: gemeente
Melden van gevaarlijke situaties bij de gemeente (bellen): vrijwilligers
Melden van ongevallen, schade, gebreken: vrijwilligers
Melden wijziging contactpersoon bij de gemeente (m.b.v. formulier): vrijwilligers

Onderhoud toestellen
Groot onderhoud: gemeente met zelfwerkzaamheid vrijwilligers
Klein onderhoud: vrijwilligers
Vervangen toestellen: gemeente in overleg met vrijwilligers
Zandbakzand: levering op handige plek door gemeente op verzoek van vrijwilligers, vervanging door vrijwilligers (zand in de zandbak doen).

Onderhoud terrein
Vuil opruimen en prullebak(ken) legen: vrijwilligers
Grasmaaien (per 1-1-09 inclusief voor de maaier moeilijk te bereiken hoeken!): gemeente
Onderhoud beplanting: gemeente

Beleid
Peilen van wensen en knelpunten: Speeltuinoverleg en gemeente
Behandeling van klachten: gemeente
Bepaling visie en beleid op spelen: gemeente in overleg met Speeltuinoverleg
Overleg met gemeente over belangen van meer dan 1 speelplek: Speeltuinoverleg