Speelbeleid: spelen is belangrijk!

Buiten spelen is voor de ontwikkeling van kinderen onmisbaar. Voor kinderen is het daarbij belangrijk een eigen plek te hebben waar ze kunnen bewegen, andere kinderen ontmoeten, dingen bouwen, rollenspellen kunnen doen, wedstrijdjes of gewoon rustig kletsen.

In de gemeente Midden-Drenthe zijn ongeveer 125 locaties met speeltoestellen. De meeste speeltuinen zijn er dankzij bewoners die initiatief hebben genomen om speeltoestellen te plaatsen en die speelplaatsen verzorgen.
Er worden hoge eisen gesteld aan hoe de toestellen eruit zien en hoe ze worden onderhouden. De gemeente heeft er voor gekozen om dit samen met bewoners te doen. Immers het is de speeltuin van de buurt. En als je als buurt samen zorgt voor je speeltuin is er meer betrokkenheid. Goede aansluiting op wensen uit de buurt en kunnen mankementen eerder worden gesignaleerd. Ondersteuning en duidelijkheid is hierbij belangrijk.

Afspraken

De gemeente probeert te zorgen voor goede begeleiding, financiën, juridisch afgedekte aansprakelijkheid en overlegstructuren. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant tussen Speeltuinoverleg en de gemeente.
Ook worden de afspraken tussen gemeente en de bestuurders van een speeltuin vastgelegd in een overeenkomst.

Beleidsplan Spelen 2011-2020

Het beleidsplan voor speelvoorzieningen in de gemeente Midden-Drenthe is op 7 juli 2011 vastgesteld in de gemeenteraad. De onderstaande stukken geven de inhoud van dit beleidsplan weer.
Beleidsplan
Bijlage 1: Situatie per dorp
Bijlage 3: Kinderenquete
Bijlage 4: Informatie voor vrijwilligers

Conferentie 2009

Op donderdag 8 oktober 2009 werd een conferentie georganiseerd met betrekking tot het speelbeleid.
Een conferentie waarbij uitdagende speelplekken en betrokkenheid van de buurt centraal stonden. Vol met informatie over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor het buitenspelen van kinderen en misschien andere doelgroepen. Kortom inspiratie voor de toekomst.
Ruim 80 aanwezigen konden kennis nemen van de informatie, geillustreerd met mooie, pakkende foto's van de inleiders. Tevens werd men met deze nieuw verworven kennis aan het werk gezet. Zo moest er na elke inleider een opdracht in een kleine groep worden uitgewerkt. Soms een stelling, maar ook zelf aan de slag met een ontwerp van een speeltuin.
Het was een plezierige conferentie, waarin iedereen met nieuwe inspriratie heeft opgedaan. De resultaten van de workshops worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het Speelbeleid in de gemeente Midden-Drenthe.