Overeenkomst

Om de samenwerking met bewoners goed te kunnen regelen, werkt de gemeente met overeenkomsten voor het beheer en onderhoud van openbare speelvoorzieningen.
Zo'n overeenkomst kan worden aangegaan met verenigingen, stichtingen of individuele vrijwilligers. Dit kan ook een speeltuincommissie zijn van een bestaande buurtvereniging.

Van de betreffende vrijwilligers wordt onder andere verwacht dat deze regelmatig de situatie in de speeltuin doorgeeft en kleine onderhoudswerkzaamheden verricht. Hiervoor ontvangen zij jaarlijks een subsidie van de gemeente.

Het beleid is erop gericht dat voor elke speeltuin een overeenkomst wordt afgesloten. Zie de voorbeeldovereenkomst voor meer inzicht in de inhoud.

Contactpersoon
Van de vrijwilligers wordt één persoon de contactpersoon. Hij of zij is het contactpersoon voor de gemeente en het Speeltuinoverleg. Van deze persoon moeten naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres bekend zijn bij de gemeente. Alle correspondentie rond speeltuinen gaat naar deze contactpersoon.