Inspectie

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze eens in de twee maanden de speelvoorziening controleert.
Als het e-mail adres bekend is, ontvangt de vrijwilliger elke 2 maanden een mail, via een link kunnen de bevindingen eenvoudig worden doorgegeven.
Wanneer het e-mail adres niet bekend is, dan kan het speciale inspectieformulier nog worden gebruikt. 

De tweemaandelijkse inspectie is belangrijk om zo tijdig onveilige situaties te signaleren in de speeltuin. Alleen dan kunnen de kinderen vertrouwen op een veilige situatie. De gemeente verzorgt de vakkundige grote inspectie 1 à 2 keer per jaar. Een goede samenwerking is dus belangrijk.