Contact

Op zoek naar een adres of een telefoonnummer, hieronder staan alle belangrijke zaken genoemd. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Telefoonnummers bestuursleden

Albert Raven, T (0593) 523 539
Anita Talens, T (0593) 592 366
Aaltinus Horsting, T (0593) 525 664
Henk Sprik, T (0592) 413 272

Secretariaat

Anita Talens
Hoofdstraat 12
9414 AC Hooghalen
E info@speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl

Bankrekeningnummer: NL55RABO 0386 0021 26